Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Teisėjo padėjėjas

Informacija atnaujinta 2020-07-10 15:22:33

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Teisė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Metodinės ir praktinės pagalbos įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo klausimais ir bylą rengiant nagrinėti teismo posėdyje teikimas teisėjams.
6. Teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas teisėjui (-ams).
8. Rengia procesinių dokumentų, sprendimų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
9. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.
10. Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymų projektus.
11. Nuasmenina procesinius dokumentus.
12. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
13. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
15.2. studijų kryptis – teisė;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
16.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
16.2. organizuotumas – 3;
16.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
16.4. analizė ir pagrindimas – 4;
16.5. komunikacija – 3.
17. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
17.1. informacijos valdymas – 3.
18. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
18.1. teisės išmanymas – 3.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami
I-IV  7.30-17.00
   V  8.00-15.45

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt