Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Šilalės rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretorius

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – XI pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo raštinės skyriaus Raštinės biuro vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Teismo posėdžių organizavimas ir jų eigos fiksavimas, teismo procesinių dokumentų rengimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Bylų tvarkymas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia teisėjams pasirašyti.

8. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.

9. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus.

10. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus.

11. Veda bylų apskaitą apskaitos žurnale ir (ar) dokumentų valdymo sistemoje.

12. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus.

13. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams.

14. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1. komunikacija - 1 lygis;

17.2. analizė ir pagrindimas - 1 lygis;

17.3. patikimumas ir atsakingumas - 1 lygis;

17.4. organizuotumas - 1 lygis;

17.5. vertės visuomenei kūrimas - 1 lygis.

18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 1 lygis.

19. Profesinė kompetencija:

19.1. teisės išmanymas - 1 lygis.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami teismo darbo laiku
Kiekvienos darbo dienos pietų pertraukos (nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) metu, taip pat antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 val. teisme gali būti priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt