Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Valytojas [Tauragės rūmai]

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo skyriaus valytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama darbininkų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai, Stoties g. 25a, Tauragė.

2. Pareigybės lygis – D.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

3.2. žinoti priešgaisrinės saugos instrukciją, vidaus darbo tvarkos taisykles, būti susipažinęs su naudojimosi elektros priemonėmis, saugos eksploatacijos instrukcija;

3.3. savarankiškai organizuoti, planuoti savo darbo veiklą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. valo tarnybinių ir pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualetų grindis rankiniu būdu;

4.2. valo ir dezinfekuoja sanitarinius mazgus, kranus ir visas kitas įrangas sanitariniuose mazguose, nukalkina ir dezinfekuoja atitinkamus įrenginius, rūpinasi, kad tualetuose nuolat būtų švaros ir higienos palaikymo priemonių;

4.3. valo ir dezinfekuoja telefono aparatus, laiptų turėklus, durų rankenas;

4.4. valo langus, veidrodžius, stiklinius paviršius, durų staktas, stalus, kėdes ir kitą inventorių;

4.5. surenka ir išneša šiukšles iš teismo tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualetų, keičia maišelius šiukšlių dėžėse;

4.6. valo dulkes nuo baldų, palangių, durų, kitų įrenginių bei inventoriaus;

4.7. valo dulkes nuo horizontalių paviršių (grindjuosčių, palangių stalviršių, spintų, lentynų, šviestuvų, radiatorių) (dokumentais nukrauti stalai bei patys dokumentai netvarkomi);

4.8. valo kompiuterinę, organizacinę techniką;

4.9. valymo darbus atlieka kokybiškai, prižiūri priskirtą teismo pastato plotą, naudojantis tik techniškai tvarkingais darbo įrankiais ar prietaisais;

4.10. tvarkingai laiko darbo įrankius, baigus darbą juos sudeda į tam skirtą patalpą;

4.11. užtikrina darbinio inventoriaus ir kito turto apsaugą;

4.12. tinkamai prižiūri teismo pastate esančias gėles, jas savalaikiai ir tinkamai laisto, persodina;

4.13. griežtai laikosi saugos darbe taisyklių ir priešgaisrinės apsaugos instrukcijos reikalavimų;

4.14. informuoja Turto valdymo skyriaus vedėją apie pastebėtus įrengimų gedimus, trukdančius normaliam valytojo darbui;

4.15. iškilus pavojui, nedelsiant praneša apie tai atitinkamoms tarnyboms, informuoja Turto valdymo skyriaus vedėją, teismo pirmininką ar teismo kanclerį, imasi priemonių pavojui likviduoti;

4.16. prieš baigdamas darbą užrakina duris, uždaro langus, išjungia apšvietimo, elektros prietaisus, priduoda signalizaciją policijos apsaugos skyriui;

4.17. pavaduoja kitą valytoją (Tauragės rūmuose) jam nesant darbe (dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių), laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.18. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio ir Turto valdymo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami teismo darbo laiku
Kiekvienos darbo dienos pietų pertraukos (nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) metu, taip pat antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 val. teisme gali būti priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt