Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Vyresnysis specialistas (finansininkas)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus vyresniajam patarėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Finansų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansų apskaitos politikos įgyvendinimas, finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumo užtikrinimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.
6. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.
7. Tvarko buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Prižiūri finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimą, vykdo apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą.
9. Dalyvauja rengiant teismo biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų rinkinius ir kitais teisės aktais nustatytas ataskaitas, kitą buhalterinės apskaitos informaciją.
10. Tvarko finansinius dokumentus, užtikrina jų saugojimą, parengia perduoti į teismo archyvą.
 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

12. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
12.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

13. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
13.1. vertės visuomenei kūrimas – 2;
13.2. organizuotumas – 2;
13.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;
13.4. analizė ir pagrindimas – 3;
13.5. komunikacija – 2.
14. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
14.1. finansų valdymas ir apskaita – 2.
 
 

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt