Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Teisminė mediacija

Informacija atnaujinta 2018-10-11 09:15:45

TEISMINĖ MEDIACIJA

Kas yra teisminė mediacija?

Teisminė mediacija – tai ginčų sureguliavimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant mediatoriams. Teisminės mediacijos būdu sprendžiant ginčą yra patiriama mažiau priešiškumo, o išsprendus ginčą taikiai atsiranda didesnė tikimybė, kad jis bus vykdomas geruoju.

Kodėl verta rinktis teisminę mediaciją?

Pasirinkę teisminę mediaciją:

  • Taupysite pinigus ir laiką, kurį reikėtų skirti nagrinėjant ginčą teisme.
  • Galėsite kontroliuoti ginčo sprendimo eigą ir rezultatus.
  • Teismo mediatorius stengsis padėti Jums atkurti draugiškus santykius.   
  • Patirsite mažiau neigiamų emocijų ir priešiškumo.  
  • Bus ieškoma abiem ginčo šalims priimtino sprendimo.
  • Teismui patvirtinus taikos sutartį, Jums bus grąžinta 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.
  • Jūsų pateikta informacija liks konfidenciali.

Kas vykdo teisminę mediaciją?

Teisminę mediaciją vykdo specialiai apmokyti teisėjai, teisėjų padėjėjai arba kiti atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys, kurie yra įtraukti į Teismo mediatorių sąrašą. Mediatoriaus skyrimo ir pakeitimo klausimus sprendžia teisėjas (teisėjų kolegija). Prireikus gali būti skiriami keli mediatoriai. Skiriant mediatorių įvertinama šalių nuomonė, pareikšta prašant arba sutinkant ginčą perduoti teisminei mediacijai.

Kas ir kaip gali kreiptis dėl teisminės mediacijos?

Ginčo perdavimą teisminei mediacijai gali inicijuoti civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjų kolegija) arba bet kuri ginčo šalis. Ginčas perduodamas teisminei mediacijai civilinę bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų kolegijos) nutartimi, kai teismas išaiškina ginčo šalims teisminės mediacijos proceso esmę, yra abiejų ginčo šalių sutikimas arba prašymas perduoti ginčą teisminei mediacijai bei teismo mediatoriaus sutikimas.

Kas gali dalyvauti teisminės mediacijos procese?

Teisminės mediacijos procese ginčo šalys dalyvauja pačios, taip pat gali dalyvauti jų atstovai. Ginčo šalių prašymu arba susitarimu, teismo mediatoriaus sprendimu teisminės mediacijos metu gali dalyvauti ir kiti civilinėje byloje dalyvaujantys ar nedalyvaujantys asmenys, kurių dalyvavimas galėtų padėti išspręsti ginčą.

Teisminės mediacijos trukmė ir tvarka

Teisminė mediacija vyksta su šalimis suderintu laiku teismo patalpose ir trunka iki 3 valandų. Mediatorius šalių sutikimu šį laiką gali pratęsti.

Mediacijos metu pagrindinis dėmesys skiriamas šalių savitarpio supratimui, bendriems interesams ir poreikiams, skatinamos ir vyksta abiems šalims priimtino ginčo sprendimo būdo paieškos.

Teisminė mediacija vyksta pagal Teismų tarybos patvirtintas Teisminės mediacijos taisykles, laikantis Europos mediatorių elgesio kodekso nuostatų.

Kaina

Teisminė mediacija yra nemokama.

Teisminės mediacijos nutraukimas

Teismo mediatorius nutraukia teisminės mediacijos procesą tais atvejais, kai taikus susitarimas, kuris gali būti ginčo šalių pasiektas, teismo mediatoriaus manymu, bus neįvykdomas ar neteisėtas arba jei teismo mediatorius pripažįsta, kad mažai tikėtina, kad tęsiant teisminę mediaciją ginčas bus išspręstas taikiai. Bet kuri šalis gali pasitraukti iš teisminės mediacijos procedūrų. Pasitraukimo priežastis nebūtina nurodyti. Nutraukus teisminę mediaciją civilinė byla nagrinėjama toliau.

Nepriklausomumo ir konfidencialumo garantijos

Teismo mediatoriams keliami griežti nešališkumo reikalavimai. Nepavykus pasiekti taikaus susitarimo, teismo mediatoriumi buvęs teisėjas arba teisėjo padėjėjas negali dalyvauti, kaip teisėjas ar teisėjo padėjėjas nagrinėjant civilinę bylą toliau.

Visa informacija, susijusi mediacija, įskaitant pasiūlymus dėl taikaus ginčo sureguliavimo, šalių išreikštų nuomonių bei mediacijos metu šalių pristatytos informacijos, negali būti panaudota kaip įrodymas teisme, išskyrus atskirus Teisminės mediacijos taisyklėse numatytus atvejus.

Taikus sutarimas

Jeigu šalims teisminės meditacijos metu pavyksta susitarti dėl abipusiai priimtino ginčo sprendimo būdo, tai įforminama taikos sutartimi. Taikos sutartis pateikiama tvirtinti bylą nagrinėjančiam teisėjui. Teismo patvirtinta taikos sutartis yra privaloma ir gali būti vykdoma priverstinai, t.y. jos pagrindu galima prašyti teismo išduoti vykdomąjį raštą, su kuriuo galima būtų kreiptis į antstolį.

Tauragės apylinkės teisme teisminę mediaciją vykdo:

teismo mediatorių saraše esantys asmenys, į kurių aptarnaujamą teritoriją įeina Tauragės rajonas.

Teismo mediatorių sąrašas skelbiamas čia

Prašymas (sutikimas) ginčą perduoti teisminei mediacijai