Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Kiemsargis [Šilutės rūmai]

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo skyriaus kiemsargis yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama darbininkų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai, M. Jankaus g. 4, Šilutė.

2. Pareigybės lygis – D.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

3.2. žinoti darbo priemonių paskirtį, jų naudojimo galimybes ir būdus;

3.3. išmanyti barstomųjų medžiagų sudėtį, sandėliavimą;

3.4. žinoti aplinkos priežiūrai reikalingų mechanizmų sandarą ir paskirtį;

3.5. žinoti priešgaisrinės saugos instrukciją, vidaus darbo tvarkos taisykles, būti susipažinęs su naudojimosi elektros priemonėmis, saugos eksploatacijos instrukcija;

3.6. savarankiškai organizuoti, planuoti savo darbo veiklą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina rūmų teritorijos, gatvių, priskirtų rūmams švarą ir tvarką;

4.2. prižiūri žaliąją veją (nupjauna žolę), gyvatvores, medžius ir augalus prie rūmų pastato;

4.3. užtikrina pastato išorės sienų (kiek pasiekia nuo žemės), laiptų švarą;

4.4. sugrėbia vejos žolę, surenka ir sukrauna šiukšles į specialiai tam paruoštas vietas;

4.5. nugrėbia ir sušluoja medžių lapus, žiemą nuvalo sniegą ir ledą, pabarsto smėliu šaligatvius, įvažiavimus į rūmų teritoriją;

4.6. atlieka nesudėtingus staliaus ir santechniko darbus;

4.7. remontuoja langus, duris, keičia durų spynas;

4.8. paruošia medienos, sienų ar metalo paviršių apdailai, jį gruntuoja, lakuoja, dažo;

4.9. prižiūri ir remontuoja vandentiekio ir kanalizacijos sistemas;

4.10. valo teismo pastato lietvamzdžius, prižiūri pastato apskardinimą;

4.11. prireikus atlieka krovėjo darbus – iškrauna, pakrauna, perneša prekes, teismo inventorių ir kt.;

4.12. valymo darbus atlieka kokybiškai, naudojantis tik techniškai tvarkingais darbo įrankiais ar prietaisais;

4.13. tvarkingai laiko darbo įrankius, baigus darbą juos sudeda į tam skirtą patalpą;

4.14. užtikrina darbinio inventoriaus ir kito turto apsaugą;

4.15. neperduoda savo darbo funkcijų kitiems asmenims;

4.16. griežtai laikosi saugos darbe taisyklių ir priešgaisrinės apsaugos instrukcijos reikalavimų;

4.17. informuoja ūkvedį-vairuotoją arba Turto valdymo skyriaus vedėją apie pastebėtus įrengimų gedimus, trukdančius normaliam kiemsargio darbui;

4.18. iškilus pavojui, nedelsiant praneša apie tai atitinkamoms tarnyboms, informuoja ūkvedį-vairuotoją, Turto valdymo skyriaus vedėją, teismo pirmininką ar teismo kanclerį, imasi priemonių pavojui likviduoti;

4.19. apmoko dirbti naujai priimtus Turto valdymo skyriaus darbuotojus, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;

4.20. pavaduoja Šilutės rūmų ūkvedį-vairuotoją jam nesant darbe (dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių), laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.21. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio ir Turto valdymo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami teismo darbo laiku
Kiekvienos darbo dienos pietų pertraukos (nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) metu, taip pat antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 val. teisme gali būti priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt