Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Vyresnysis patarėjas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis patarėjas (VI lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Finansų valdymas.
4. Veiklos planavimas.
5. Dokumentų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Finansų apskaitos politikos formavimas ir įgyvendinimas, finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumo užtikrinimas.
7. Dalyvavimas planuojant teismo biudžetą.
8. Finansinių ir apskaitos dokumentų valdymas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
10. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus, konsultuoja su finansų valdymu susijusiais klausimais.
12. Vadovauja buhalterinės apskaitos tvarkymui pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.
13. Užtikrina teisės aktais nustatytais terminais finansinės atskaitomybės parengimą ir teikimą valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę bei pataria teismo pirmininkui ir kancleriui apskaitos politikos klausimais.
15. Rengia teismo vykdomų programų sąmatas, analizuoja skirtų lėšų panaudojimą, tikslina sąmatas biudžetinių metų eigoje.
16. Dalyvauja rengiant teismo biudžeto projektus, strateginius veiklos planus.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
18.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.4. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
18.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
19.1. komunikacija – 4;
19.2. analizė ir pagrindimas – 5;
19.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
19.4. organizuotumas – 4;
19.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
20. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
20.1. lyderystė – 4;
20.2. veiklos valdymas – 4;
20.3. strateginis požiūris – 3.
21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. informacijos valdymas – 5.
22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. finansų valdymas ir apskaita – 5;
22.2. veiklos planavimas – 4.
 

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt