Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Raštinės skyriaus vedėjas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - V pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Dokumentų valdymas.

4. Kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.

5. Teisė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Teismo procesinių ir kitų dokumentų valdymo užtikrinimas.

7. Teismo posėdžių tvarkaraščio parengimo užtikrinimas, teismo posėdžių sekretorių ir vertėjų darbo koordinavimas.

8. Teisės aktų projektų ir kitų su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu raštinėje susijusių dokumentų rengimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

10. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su skyriaus veikla susijusių teismo dokumentų ir jų bylų rengimui ir tvarkymui, užtikrina jų apskaitą, saugojimą ir perdavimą archyvui, organizuoja teismo įslaptintos informacijos apskaitą ir kontroliuoja jos apyvartą.

14. Užtikrina teismo posėdžių tvarkaraščių rengimą ir jų išankstinį paskelbimą.

15. Koordinuoja (nepriskirtų raštinės biurams) teismo posėdžių sekretorių, kai jie nėra priskirti dirbti su konkrečiu teisėju, ir teismo vertėjų darbą jų priskyrimą teisėjams/byloms, organizuoja pavadavimą.

16. Rengia teismo dokumentacijos planą, kontroliuoja jo taikymą bei atlieka kitas su dokumentacijos plano vykdymu susijusias funkcijas, koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu susijusių dokumentų rengimą.

17. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO), tvarko bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas.

18. Užtikrina kokybišką asmenų aptarnavimą, prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai, koordinuoja vienodų veiklos standartų laikymąsi raštinės padaliniuose.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);

20.3. studijų kryptis - teisė;

20.4. studijų kryptis - ekonomika;

20.5. studijų kryptis - politikos mokslai (arba); arba:

20.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.7. darbo patirtis - dokumentų valdymo srities patirtis;

20.8. darbo patirties trukmė - 5 metai.

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. komunikacija - 5;

22.2. analizė ir pagrindimas - 4;

22.3. patikimumas ir atsakingumas - 4;

22.4. organizuotumas - 4;

22.5. vertės visuomenei kūrimas - 4.

23. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. lyderystė - 4;

23.2. veiklos valdymas - 4;

23.3. strateginis požiūris - 4.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami teismo darbo laiku
Kiekvienos darbo dienos pietų pertraukos (nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) metu, taip pat antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 val. teisme gali būti priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt