Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Teisėjo padėjėjas (dirbantis su teismo pirmininku)

Informacija atnaujinta 2022-12-13 11:00:13

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.

4. Teisė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Metodinės ir praktinės pagalbos įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo klausimais ir bylą rengiant nagrinėti teismo posėdyje teikimas teisėjams.

6. Teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.

8. Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymų projektus.

9. Nuasmenina procesinius dokumentus.

10. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

11. Rengia procesinių dokumentų, sprendimų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.

12. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas teisėjui (-ams).

13. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis teisės krypties išsilavinimas (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

15.2. studijų kryptis - teisė;

16. Atitikimas kitiems reikalavimams:

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

17.1. komunikacija - 3;

17.2. analizė ir pagrindimas - 4;

17.3. patikimumas ir atsakingumas - 3;

17.4. organizuotumas - 3;

17.5. vertės visuomenei kūrimas - 3.

18. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. informacijos valdymas - 3.

19. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. teisės išmanymas - 3.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt