Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Šilutės rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretorius

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – specialistas (XI lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo raštinės skyriaus Raštinės biuro vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Dokumentų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Teismo posėdžių organizavimas ir jų eigos fiksavimas, teismo procesinių dokumentų rengimas.
6. Bylų tvarkymas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia teisėjams pasirašyti.
8. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.
9. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus.
10. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus.
11. Veda bylų apskaitą apskaitos žurnale ir (ar) dokumentų valdymo sistemoje.
12. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus.
13. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams.
14. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
17.1. vertės visuomenei kūrimas – 1;
17.2. organizuotumas – 1;
17.3. patikimumas ir atsakingumas – 1;
17.4. analizė ir pagrindimas – 1;
17.5. komunikacija – 1.
18. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
18.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 1.
19. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
19.1. teisės išmanymas – 1.
 
 

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami teismo darbo laiku
Kiekvienos darbo dienos pietų pertraukos (nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) metu, taip pat antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 val. teisme gali būti priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt