Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo raštinės skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

3. Dokumentų valdymas.

4. Kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Teismo procesinių ir kitų dokumentų valdymas.

6. Asmenų aptarnavimo ir susipažinimo su teismo bylų medžiaga organizavimas.

IV SKYRIUS FUNKCIJOS

7. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.

8. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.

11. Užtikrina tinkamą teismo bylų ir dokumentų tvarkymą, kaupimą ir saugojimą, tvarko procesinių dokumentų ir duomenų apskaitą, užtikrina dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas ir organizuojant dokumentų perdavimą archyvui.

12. Vykdo asmenų aptarnavimą, organizuoja asmenų susipažinimą su teismo bylų medžiaga teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO), tvarko teismo bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas.

14. Perduoda paskirtas bylas teisėjams ir teisėjų padėjėjams.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis - pedagogika;

16.3. studijų kryptis - ekonomika;

16.4. studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);

16.5. studijų kryptis - vadyba (arba); arba:

16.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.7. darbo patirtis - dokumentų valdymo srities patirtis;

16.8. darbo patirties trukmė - 1 metai.

17. Atitikimas kitiems reikalavimams:

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. komunikacija - 4;

18.2. analizė ir pagrindimas - 3;

18.3. patikimumas ir atsakingumas - 3;

18.4. organizuotumas - 3;

18.5. vertės visuomenei kūrimas - 3.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt