Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Šilutės rūmų raštinės biuro vedėjas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas) (VII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo raštinės skyriaus vedėjui.

 II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Dokumentų valdymas.
4. Kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
5. Teisė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Teismo procesinių ir kitų dokumentų valdymo užtikrinimas.
7. Teismo posėdžių tvarkaraščio koordinavimas, teismo posėdžių sekretorių, priskirtų biurui, darbo koordinavimas.
8. Teisės aktų projektų ir kitų su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu raštinėje susijusių dokumentų rengimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
10. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
12. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
13. Vadovauja su raštinės biuro veikla susijusių teismo dokumentų ir jų bylų rengimui ir tvarkymui, užtikrina jų apskaitą, saugojimą ir perdavimą archyvui, dalyvauja rengiant teismo dokumentacijos planą, kontroliuoja jo taikymą formuojant bylas.
14. Užtikrina bylų registravimą ir kontroliuoja paskirtų bylų perdavimą teisėjams arba teisėjų padėjėjams.
15. Užtikrina teismo posėdžių tvarkaraščių rengimą ir jų išankstinį paskelbimą, koordinuoja teismo posėdžių sekretorių, priskirtų biurui, darbą, organizuoja pavadavimą.
16. Užtikrina asmenų aptarnavimą teismo rūmuose, prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai, organizuoja asmenų susipažinimą su bylų medžiaga.
17. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO), rengia bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas.
 18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – ekonomika;
19.3. studijų kryptis – teisė;
19.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
19.5. studijų kryptis – edukologija;
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
19.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
20.2. organizuotumas – 4;
20.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
20.4. analizė ir pagrindimas – 4;
20.5. komunikacija – 5.
21. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. strateginis požiūris – 3;
21.2. veiklos valdymas – 2;
21.3. lyderystė – 2.
22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4.
 
 

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami teismo darbo laiku
Kiekvienos darbo dienos pietų pertraukos (nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) metu, taip pat antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 val. teisme gali būti priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt