Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Šilutės rūmų rašrinės biuro vyresnysis specialistas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo raštinės skyriaus Raštinės biuro vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Dokumentų valdymas.
4. Kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Teismo procesinių ir kitų dokumentų valdymas.
6. Asmenų aptarnavimo ir susipažinimo su teismo bylų medžiaga organizavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Administruoja dokumentus.
10. Į apskaitą įtraukia bylas.
11. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo ir administravimo nuostatų vykdymą.
12. Užtikrina tinkamą teismo bylų ir dokumentų tvarkymą, kaupimą ir saugojimą, tvarko procesinių dokumentų ir duomenų apskaitą, užtikrina dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas ir organizuojant dokumentų perdavimą archyvui.
13. Registruoja bylas, prižiūri teisėjams paskirtų bylų perdavimą teisėjams arba teisėjų padėjėjams.
14. Vykdo asmenų aptarnavimą, organizuoja asmenų susipažinimą su teismo bylų medžiaga teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Užtikrina įsiteisėjusių bylų procesinių dokumentų pateikimą vykdyti.
16. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO), tvarko teismo bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas – 2;
19.2. organizuotumas – 2;
19.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;
19.4. analizė ir pagrindimas – 3;
19.5. komunikacija – 3.
20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
20.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 2.
 
 

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt